sobota 29. augusta 2015Viera

Viera - schopnosť človeka upútať svoje myslenie na niečo konkrétne, alebo abstraktné, čo nasleduje prispôsobenie správania. 

Na základe viery vznikajú mravné hodnoty a zaužívané mravy. Človek musí v niečo veriť, aby mohol rozvíjať svoje myslenie, schopnosti a vôľu prežiť. Pokiaľ sme malí ešte si to neuvedomujeme, ale s pribúdajúcimi rokmi viera zaujme v živote človeka veľmi dôležitú úlohu.
Ale čo sa rozumie pod pojmom viera? Je to viera náboženská alebo viera v seba samého či viera v niečo? Myslím, že všetko toto zahŕňa pojem viera.
V dnešnej dobe je viera prezentovaná hlavne z náboženského hľadiska.
Ale podstatné je, aby človek veril v prvom rade v život. Keby sme neverili v život načo by sme žili? Nedávalo by to zmysel.
Viera v dobro nás učí zachovávať určité mravné kódexy, aby neubližovali druhým a  ctili si život atď.
Aj viera v zlo je dôležitá. Na základe viery v zlo sa učíme veriť v dobro. Niekedy sa to nepodarí a potom musí nastúpiť zákonná moc čo je tiež určitý druh viery totiž v mravnosť, dôstojnosť , slobodu , poriadok  a usporiadanie. Ľudia si počas celého doterajšieho vývoja budovali svoju mravnú spoločnosť svoj systém života, ktorý by im mal vyhovovať. Dodáva im pocit slobody a bezpečia.

Viera v dobro úzko súvisí s vierou v Boha. Voľakedy ľudia žili pohanským spôsobom života lebo potrebovali pomenovať veci, ktorým nerozumeli. Postupom času ostal iba jeden- Boh. Niektorí však náboženskú vieru odvrhli. Prečo? Jednoducho lebo nechceli byť nikomu ani ničomu podriadení. Pokladali to za nezmyselné. Pre nich vystúpila do popredia viera v človeka, v jeho schopnosti. Ale aj tak sa museli niečomu podriadiť a to štátnemu systému, v ktorom žili čo väčšine menej prekážalo. Boli a sú aj výnimky, takí ktorí sa odmietajú niečomu podriadiť.

Každý má slobodnú voľbu veriť v čo chce pokiaľ nebude prekračovať určité hranice.                       
Všetci aj tak podliehajú mravným kódexom, ktoré vybudovala viera.
Nezáleží na tom aká to bola.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára