piatok 11. septembra 2015

Komunikácia naša každodenná...

Slová... Každodenné milióny slov. Dopovedané myšlienky, otvorené otázky, pohnútky šťastia i zármutku. Spoj viacerých duší, viacerých dôb, viacerých veľkých nápadov. Jedným slovom, slová. Jedinečný a najbohatší, najvyspelejší spôsob komunikácie.

Deň neprejde bez komunikácie, nekonečných slovných piesní, neohraničeného radu napísaných slov. A ako čas ubieha, množstvo sa neúprosne zväčšuje. I možnosti sú stále rôznorodejšie.

Starodávna túžba chvíľkového spojenia vzdialených krajov sa už splnila. Priateľstvo sa utužuje, láska rozvíja, známosti narastajú, kreatívne nápady sa šíria. Jednostranná komunikácia v podobe tlače, televízie a rádia, sa už dá čiastočne nahradiť priamym rozhovorom, ba i vizuálnou blízkosťou. Krásne myšlienky zaodeté do rúcha najrozličnejších kníh spájajú minulosť s prítomnosťou, prítomnosť s budúcnosťou. Lavíny slov sa každodenne rútia smerom k Zemi a spolu s ňou sa pohybujú v priestore, i čase. Často zanikajú, no ich natalita je predsa väčšia. Okolnosti sa každodenne prešifrujú, ale praveký spôsob komunikácie zoči-voči nikdy nezanikne aj napriek neprajným predpovediam. 
Nie, nedovolíme to! Najúprimnejší a najprirodzenejší typ predsa nikdy nezaniká.
Komunikácia však neznamená len množstvo slov, ale aj spôsob, emócie, stav duše. Niekedy stačí len jediné stretnutie pohľadov, nežné pohladenie, mávnutie, ktoré hovorí oveľa viac. Najdôležitejší je kontakt. Kontakt viacerých myšlienok, tiel i duší. Veď bez neho by život nemal farby dúhy, bol by jednotvárny, šedý, ba ani žiť by sa celkom nevyplatilo.

Komunikácia je základom spoločenského života. A toto nie sú prázdne slová, ani nadarmo vytvorený atrament. Komunikácia je dôležitým faktorom, jednou z najsilnejších zložiek ľudskej existencie. Pred ľuďmi je večná povinnosť zdokonaľovať ju, vycibrovať, skrášľovať, nezneužívať, a s láskou a výlučne dobrými úmyslami maximálne využívať jej čaro.


Je treba dva roky, kým sa naučíme hovoriť. A päťdesiat, kým sa naučíme mlčať. (Ernest Hemingway)
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára