sobota 26. septembra 2015

Medziľudské vzťahy
Keď sa pokúšam vžiť do toho, aké sú medziľudské vzťahy, je mi jasné, že taký človek alebo kniha nemôže vyriešiť generačné problémy, aby sa splnil náš vytúžený sen : " úprimné medziľudské vzťahy, formy zaobchádzania s ľuďmi a vzájomné pochopenie. " Možno niekoho podnietiť brať svojich blížnych s väčšou toleranciou, bez ktorej dnes naše spolužitie nie je možné. Tolerancia, uznanie, ohľaduplnosť a ochota pomôcť, sú podľa mňa oporné piliere budovy, v ktorej sa môže dobre cítiť mnoho ľudí, aj keď steny, povala a okná môžu byť situované rôzne. Zdvorilosť by sa hodila pre každého, kto kladie dôraz na spríjemnenie nášho komplikovaného nažívania. Ľudia žijú pokope vo veľkých mestách a často nevedia žiť a konať ľudsky. Kde inde ako doma sa učíme používať slovo "PROSÍM" a "ĎAKUJEM", "DOBRÝ DEŇ" alebo "DO VIDENIA", zaklopať, keď sú dvere zatvorené! Cit pre dobré medziľudské vzťahy sa získava a základný kameň pre schopnosť priateľskej komunikácie sa kladie v prvých rokoch života dieťaťa.
Tak je potom možné, že všetky tie milé, nežné slová a gestá, ktoré medzi sebou preciťujeme rozdávame všade okolo seba. Niektoré schopnosti a vlastnosti získava človek dedične. K iným mu ochotne pomáha jeho okolie. Pomáha rozvíjať stránky dobré, ale i tie nedobré. Ak vidíme okolo seba narastajúcu agresivitu, ľahostajnosť, potom ide o chorú spoločnosť.
Je to ťažká choroba, ktorú môžeme vyliečiť tým, že zmiernime bolesť a odstránime príčiny. Zdvorilosťou prispejeme k zdravému životnému prostrediu a kultúrnemu správaniu. Kultúrne, prijateľné správanie a konanie je prirodzenosť, prostota, skromnosť, zdvorilosť sú dobrým spoločenským radcom celého ľudstva. Možno dúfať, že ľudia ak budú spolu diskutovať, lepšie objavia putá, ktoré ich spájajú, ktoré sú spoločné všetkým ľuďom. Nemožno byť opravdivým človekom bez ľudského vzťahu k človeku. Ľudia, keď chcú, nájdu v ľuďoch vždy niečo dobré.
Nielen vzťah medzi cudzími ľuďmi má byť čistý, ale harmónia vzájomných vzťahov musí pretrvávať aj medzi súrodencami, deťmi a rodičmi. Vzťah súrodencov odráža postoje a lásku svojich rodičov, je vyjadrením ich odlišných temperamentov, osobných záujmov, atraktívnosť ich výzoru aj životnej úspešnosti. Rodičov veľmi mrzí, ak ich deti spolu nevychádzajú.
Úžasná blízkosť súrodencov, spoločné detstvo a spomienka na tých istých rodičov nás sprevádza do dospelosti. Súrodencov si nevyberáme, ale utvárame, svojím vlastným správaním podmieňujeme ich správanie. Vo vzťahu s nimi je kus rodičovských postojov, aj veľa vlastných, nových zážitkov. Súrodenec je veľkým životným bohatstvom, predstavuje tú najväčšiu blízkosť človeka. Dieťa zmení dospelých na rodičov, súrodenec dopĺňa rodinu na radostné spoločenstvo životných perspektív. Mať sestru alebo brata znamená byť viac človekom. Srdečnosť ostane vždy a všade "olejom" medziľudských vzťahov.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára