utorok 24. novembra 2015

Je normálne byť morálny?


Veď kto sa dnes zaoberá morálkou? Kto dnes vie, čo vôbec „ morálka" je? Pre tých ktorí o nej ešte nepočuli, morálka v encyklopédii znamená : súhrn hodnôt, noriem, cieľov a ideí ktoré triedia konania a predpisy podľa dobra a zla.
Premýšľam a snažím sa predstaviť si svet, ktorý by sa naozaj dal deliť na dve strany. Bielu a čiernu. Dobrú a samozrejme zlú. No nedokážem si to ani predstaviť.

Premýšľajte.

Dnes v našich životoch, každý hľadá svoju cestu, hľadá svoj cieľ. Podľa môjho názoru neexistuje človek, ktorý by sa na tejto ceste nepotkol. Nespravil chybu. Aspoň raz sa nedotkol dna. Ochutnal pocit „seba sklamania", začul výkrik svojho svedomia, svojho Ja. Veď my dnes sami nevieme určiť, čo je správne a čo nesprávne. Vo svete sa už dávno pomenili rebríčky hodnôt. Kto tuší kedy sa to stalo? Keď dnes si ľudia viac vážia svoje telo ako svoju dušu...Peniaze ako rodinu, či úspech v práci ako v osobnom v živote. A kto navonok nepôsobí „ in" stáva sa automaticky niekým, kto bude hodnotený. Hodnotený za každý čin a za každý názor, ktorý sa čo i len trochu odlišuje norme dnešného sveta.

„Nepiješ s nami? Ty si sa kde narodil?"...

„Ešte si s ním nespala?" ...

„Ty sa chodíš prechádzať sama? Načúvaš tichu?"...

Je naozaj morálka niečím k čomu ešte dnes môžeme dodať slová: „... je normálna."?

Iba ak morálka znamená len otrepané slovo. Slovo, ktoré pre všetkých znamená niečo ako etiketa slušného správania. Paradoxom je, že slušnosť káže vravieť pravdu. A ak si máme povedať pravdu, kde v tomto svete pravda je? Dnes sa zdá, že pravda je v tichom krúžení svojich problémov, v poháriku čo držíme v ruke a v nadmernom ponosovaní sa nad banálnymi, doslova, nepodstatnými vecami.

A idey a ciele, tie vnímam ako sny. Ale kto dnes verí v svoje sny? Kto dnes verí, že naplní každú svoju túžbu, že príde k svojmu cieľu? A ak sa predsa len nájde niekto. Kto z Vás mu nepovie „ Prebuď sa! Sny sa neplnia, nežiješ predsa v rozprávke."

A tak morálka možno existuje, možno je správna aj normálna. No skúste posúdiť sami, je dnes normálne byť morálny? Mať svoje hodnoty, mať svoje ciele, svoje sny? Veriť v ne a držať sa ich? Keď všade kam sa obzriete na Vás číha svet, ktorý si vraví „moderný". V ktorom vaše pravé hodnoty zrazu už nedávajú zmysel. Kde ľudia nepozerajú do hĺbky. Dnes akoby už nebolo normálne byť morálny.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára