utorok 15. decembra 2015

Šírenie poplašnej správy! Alebo??..........

Ľudia sú naozaj zvláštni, pretože tú najlepšiu správu, aká im vôbec môže byť oznámená, vnímajú paradoxne úplne opačne. 
Vnímajú ju ako niečo negatívne. Ako šírenie poplašnej správy. 
Pozorne si prečítajme nasledovné slová, ktoré som niekde čítala v  nejakom kontexte, no zaujalo ma to, nakoľko si myslím, že ak nám niekto hovorí stále čo máme robiť, vždy spravíme opak: „Človeče, buď pozorný nad čistotou svojho vnútra, nad čistotou svojich citov a myšlienok, lebo blíži sa čas, keď mocná ruka  zničí na zemi všetko nečisté. Človeče, dávaj pozor zo všetkých síl nad čistotou a ušľachtilosťou svojho vnútra! To nie je iba dobrá rada. To je vec života, alebo smrti!"                                                                             
 A teraz reakcia: „Takýmto správam netreba venovať žiadnu pozornosť.  
To je skôr slovná zásoba z druhej strany - zo strany temnoty a zla. Je to iba neodôvodnene šírenie poplašných správ." 
Aká je však pravda? Ide naozaj o šírenie poplašnej správy a ešte neodôvodnené alebo naopak, ide o to najpozitívnejšie, čo vôbec môže byť človeku a ľudstvu oznámené? 
Veď  to pozitívne, že na zemi konečne zavládne čistota, ušľachtilosť, dobro a spravodlivosť? Môže byť vôbec pre tento svet lepšej správy? 
Veď konečne dúfame, že padne a zmizne všetko, čo vyvolávalo neustálu disharmóniu, nespokojnosť, pnutie a nevraživosť. 
Že pominie toľká závisť, nenávisť, chamtivosť, zvrhlosť, nízkosť, bezohľadnosť, nespravodlivosť a neľudskosť. Že nič nízke, nečisté a zlé nebude mať na zemi viac miesto. Že bude  odstránené i spolu so všetkými, ktorí tieto veci živili, riadili sa nimi a podporovali ich. Je to naozaj katastrofa? 
Určite nie! Iba snáď pre tých, ktorí sú s vyššie spomínanými princípmi nejakým spôsobom spojení. Áno, pre tých to vskutku katastrofa bude! 
V ich prípade ide naozaj o katastrofickú a poplašnú správu. Zlo tejto zeme, to vonkajšie a viditeľné, ako i zlo, ktoré ľudia prechovávajú v skrytosti vlastného vnútorného života, všetko toto otvorené i skryté zlo postihne naozaj katastrofa. 
Katastrofa, aká nemala nikdy doteraz obdobu. 
Avšak zlo, ktoré cíti svoj blízky koniec, chce vo svojej neslýchanej zlobe a zákernosti strhnúť so sebou do víru zničenia čo najviac ľudí, ktorí sú s nim viac, alebo menej spojení. 
Táto zákerná rafinovanosť zla ľudí uspáva v pokojnej istote bezpečia a to hlavne preto, aby neprecitli a nevyvinuli snahu oslobodiť sa v poslednej chvíli od všetkých nitiek, ktoré ich ešte nejakým spôsobom spájajú s nízkym. 
Oslobodiť sa ešte v poslednej chvíli od všetkej nízkosti, nespravodlivosti, chamtivosti, hmotárstva a neľudskosti, ktorú v sebe prechovávajú a s ktorou sú spojení. 
Veď načo na sebe pracovať, načo sa zo všetkých síl usilovať stať sa čistým, ušľachtilým, dobrým a spravodlivým človekom, keď sa nič neudeje? 
Keď všetko pôjde po starom tak, ako doteraz? 
Temnota spieva ľuďom príjemnú uspávanku, chlácholí ich a upokojuje ich, len aby sa neprebudili. Len aby spali pokojným a nerušeným duchovným spánkom, ktorý je ale spánkom smrti! Zákerné budovanie istoty a presvedčenia, že sa nič nestane, berie ľuďom dôvod a motív k nevyhnutnej zmene seba samého. 
K životne nevyhnutnej zmene všetkého svojho jednania, všetkých svojich citov a myšlienok, ktoré sa musia zaskvieť čistotou, ušľachtilosťou, dobrom a spravodlivosťou, pretože iba toto jediné dokáže obstáť v nadchádzajúcom období. 
Iba nositelia týchto cností sa nemusia ničoho báť. Im sa nič nestane. Zlo, nízkosť, nečistota a nespravodlivosť nech sa však trasú! 
Kto ale nechce, aby koniec všetkého zla bol i jeho osobným koncom, nech sa vytrhne z jeho pazúrov. Nech napne všetky svoje sily k zmene seba samého! 
K zmene svojho jednania a slovného prejavu, svojho cítenia a myslenia, ktoré musia byť v súlade s čistotou, ušľachtilosťou, dobrom, spravodlivosťou a láskavosťou. 
Takýto totiž musí byť človek, ktorý chce obstáť v blízkej dobe. 
Toto však priatelia nie je žiadna katastrofa! 
Toto bude a už teraz je dôvod na radosť.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára