piatok 25. decembra 2015

V živote existujú len dve tragédie. Prvá je vtedy, keď nedostaneme, čo chceme a druhá, keď to dostaneme. (Oscar Wilde)

Na prvý pohľad sa tento citát od geniálneho Íra Wilde-a môže zdať ako nonsens. Ale keď sa nad tým zamyslíme, nájdeme v ňom hlbší zmysel a význam. Je pravda, že tragédia je, keď nedostaneme čo chceme, ale prečo by to mala byť tragédia, keď to dostaneme?
Zdá sa, že je to skôr naopak, no ja sa zamyslím nad tým prečo nie – prečo to je naozaj tragédiou.

Prvá časť citátu znamená, že keď o niečom snívame ale nedostaneme to čo chceme, tak to je samozrejme smutné. Druhá časť je o splnení tých snov a dostavaní toho čo chceme, ale zároveň ako keby sa vytratili  sny… Neexistuje potom nič, čo by sme chceli a byť človekom bez túžob a snov je ta najsmutnejšia vec, ktorá sa môže stať ľudskej bytosti. Takže si myslím, že tragédia tu znamená mať zlomené srdce (prvá časť citácie) a prázdne srdce (druhá).
Sny sú pre človeka dôležité. Nielenže plnia funkciu motivácie, sú tiež boriči prekážok, novej nevyhnutnej energie pri plnení úloh, ktoré majú viesť k jeho splneniu, ale tiež sú prostriedkom k tomu, aby sa človek stal šťastným. Keď ide o toto, je dôležité zdôrazniť, že človek by mal byť šťastný stále. Samotné splnenie vysnívaného cieľa by malo náležite oslavované, ale tiež to, že vôbec môžeme svoj sen uskutočňovať; postupne sa k nemu dopracováva, sláviť menšie úspechy, než príde tento veľký.

Len si predstavme človeka, ktorý by nemal žiadne sny. Bol by ako prázdna schránka. Nedokázala by som u neho vysvetliť, prečo vlastne ráno vstane a prežíva všetky tie nástrahy všedného života. Keď nemá cieľ, ako by mohol vôbec pokračovať v ceste? My ostatní máme nejaké určité ciele a našimi činmi sa ich snažíme docieliť. Sú našou motiváciou, prečo všetko podstúpiť. Keby však človek túto motiváciu nemal ... Čo by tu vlastne robil? Človek sny potrebuje, on ich musí mať. Bez nich by to nešlo, odporovalo by to všetkému, čoho sa ako ľudia snažíme držať.

Po čase môžeme zistiť, že mať niečo, nie je až tak príjemné ako chcieť. Nie je to logické, ale často je to pravdivé… Lebo niekedy sa ten sen splní a my zistíme, že nás to nenaplnilo. Máme preto prestať snívať? Nie, naopak, majme sny, ale také, ktoré po splnení nás naplnia a dajú zmysel nášmu životu, posunú nás a donútia snívať ďalej.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára