piatok 3. júla 2015

Úvaha o ženách a mužoch dneška!
Beda tomu, z koho pohoršenie pochádza! Je nanajvýš smutné, že práve touto vetou treba začať, ak sa chceme vyjadriť k pôsobeniu mladých dievčat a občas aj žien v súčasnosti.  Jemnosťou svojej vrodenej citovej schopnosti budú mať ženy vždy bližšie k princípu byť jemná a nežná, ako muži. V tom je ich veľkosť a výsadné postavenie! V tom je skrytá ich vnútorná prevaha nad mužmi a s tým súvisí aj ich telesná krása a príťažlivosť.        Ale žiaľ v dievke či žene, ktorá si uvedomila túto svoju prevahu sa prebudila ješitnosť a domýšľavosť. Namiesto pokorného prijatia darov, ktorými bola tak štedro obdarovaná a ich využitia k  pozdvihnutiu ľudstva ich naopak začala zneužívať k vlastnému, osobnému prospechu. A tak, namiesto vzájomnej spolupráce ženstva na pozdvihovaní spoločnosti k vyšším ideálom, dochádzalo k ich vzájomnému súpereniu a snahe odtrhnúť pre seba čo najväčší podiel moci prostredníctvom svojho vplyvu nad mužmi. Mladé ženy začali umelo vyzdvihovať svoju krásu, lebo sa chceli stať ešte žiaducejšími. Ich márnivosti začal lahodiť čisto fyzický, plytký a povrchný záujem mužov. Vo svojom nepochopení vlastnej úlohy začali postupne prelamovať všetky hranice slušnosti, mravnosti a zdravého studu. Len sa pozrime na dnešné ženstvo, ktoré už takmer úplne zabudlo na svoje pôvodné poslanie - zušľachťovať, povznášať a pozdvihovať k Výšinám. Súčasné mladé dievčatá, ale aj niektoré ženy chcú už iba za každú cenu strhávať pozornosť len a len na seba. Za každú cenu, pričom netušia, že tým strácajú akúkoľvek vlastnú dôstojnosť a v podstate "predávajú" svoje telo, vystavujúc ho dobrovoľne napospas nízkemu záujmu mužov. Pozrime sa napríklad na dianie v ženskej "móde" a zvlášť najmä po príchode teplejších dní. V slepom a bezmyšlienkovite prijímanom diktáte "módnych tvorcov" nie je už snáď nič, čo by žena nebola schopná odhaliť a to až na najkrajnešiu hranicu. A neraz i za ňu! Dievčatá, slečny, ženy dneška!                        Skutočne vám tak lichotia zmyselné pohľady mužov, z ktorých každý špiní vašu dôstojnosť? Aby sme však boli úplne spravodliví, ani muži v tom nie sú tak nevinne. Práve naopak! Sú vinní rovnakým spôsobom! Keby totiž boli úplne na začiatku odmietli nedôstojné správanie sa žien, museli by oni, chtiac nechtiac, zmeniť svoje postoje. Žiaľ, mužom to ale prišlo veľmi vhod, lebo to dokonale vyhovovalo ich vlastnej, nízkej zmyselnej náruživosti. Namiesto odporu naopak ženy podporovali v ich v nesprávnom jednaní a podporujú ich v ňom doteraz! Zvrátené priania mužov programovo a cielene dehonestujú ženstvo prostredníctvom vyslovených i nevyslovených požiadaviek na ich telesné odhaľovanie. Zmyselnosť, ktorou je naplnený myšlienkový život väčšiny mužskej populácie sa dnes v tej najvypuklejšej podobe prejavuje takmer na každom kroku. Tomu poplatný kult nahoty nemožno prehliadnuť v televízii, v divadle, v literatúre i vo všetkých ostatných druhoch umenia. Je prítomný v médiách, v tlači, v mužskom chovaní, v ich rečiach, vtipkovaní, proste všade! Šíri sa to ako morová nákaza, ktorej jedovaté výpary otravujú aj ľudí ešte sa snažiacich o čistotu vnútorného života a najmä mládež!

Väčšina žien sa však veľmi ochotne podvoľuje týmto požiadavkám. Strhávajúc takto jeden druhého klesá celá naša spoločnosť do bahna a špiny, o akých sme tu doteraz nechyrovali.  Doľahne to na vás potom ako balvan, ktorý vás svojou ťarchou udusí. Muži sú lovci a ženy ich koristi, no nikomu nedáva právo siahať na cudzie, keď máte vlastné, na cudzie keď máte zrovna chtíč, ma mladučké, keď im ich naivita nedovolí zdravého úsudku a dievky, slečny a ženy skúste sa vcítiť do duše mužov, veď vy sa im ponúkate a ani o tom možno neviete, sami sa im podsúvate, neberte to čo nie je vaše a tak isto neničte ich.
Boh vytvoril ženu z Adamovho rebra, a nie napríklad z jeho hlavy, takže nemá byť dominantná, ani jeho slúžka, ale jeho partner." Benedikt XII

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára