streda 1. júla 2015

Myslíte si, že myslíte
 Veru, otázka v dnešnej dobe celkom namieste, avšak nájsť jednoznačnú odpoveď na ňu je vskutku ťažké. Ako sa hovorí a je to aj dokázané, svet už niekoľkokrát prešiel vývojom od samého počiatku v dôsledku totálnej deštrukcie zemského povrchu a vymretie celej živočíšnej a rastlinnej ríše, príčinou boli či už zrážky. Žeby bola práve to hrozba poslednej skazy nášho sveta? Veď všetko sa raz musí skončiť.... A podľa toho čo tu človek, ktorému sa mimochodom hovorí ten najinteligentnejší, stihol "napáchať", je jasné, že ak bude takýmto závratne rýchlym civilizačným tempom a pochybným myslením pokračovať, k takémuto zániku jednej z mnohých civilizácii vo vesmíre dôjde.                     Už navonok je jasné, že k pozitívnej zmene tohto problému je možné dospieť iba jednotnosťou všetkých aktívnych individualít s úmyslom prispieť k pozitívnej zmene základnej filozofie ľudstva a silnou vôľou, ktorá však musí byť v každom z nás z vlastného presvedčenia. A tak, ako je dané vtákom lietať, rybám plávať, človeku bolo pridelené myslieť. Človek , ako indivíduum, osobnosť samostatne mysliaca, tvorí svojim premýšľaním a vytváraním svojich vlastných názorov rozmanitosť. Táto rozmanitosť vlastných názorov, prispieva k vývoju celej spoločnosti a i napriek tomu práve spoločnosť sa inštinktívne bráni jednotlivcom, ktorí vo svojich názoroch vyčnievajú ponad ostatných a sú vlastne hrdinami svojej doby, pretože vedú väčšinu k objavovaniu dokonalejšej pravdy a tým aj pokroku. Preto jednou zo základných vecí, ktoré si musí uvedomiť každý z nás je to, že rozmanitosť nie je negatívom, ale pozitívom. Mnoho ľudí si myslí, že myslí. Ale čo to znamená myslieť? Znamená to tvoriť pojmy, utvárať nové slovné spojenia? Na mieste je otázka, či možno ešte v dnešnej dobe vytvoriť nové pojmy. Slovo myslieť má podľa môjho názoru ešte takú funkciu, že nám pomáha nájsť východisko z takmer bezvýchodiskovej situácie. Znamená to logicky uvažovať a dávať si veci do súvislosti, aby sa dalo nájsť východisko. Čo dnes však málokto robí. Myslením sa často dostávame do sporných situácii. Ak nám od malička vtĺkajú že je niečo tak a tak, tak to prímeme bez toho, aby sme sa nad tým pozastavili, veď ešte ani nemôžeme. Neskôr keď dospejeme začneme si to dávať do súvislostí a myslením zistíme že to tak nemusí byť, alebo je to úplne inak. Tak dovtedy sme si mysleli že musíme že ten úsudok je správny. Mnoho ľudí si myslí, že myslí práve tým že povie niečo, alebo nájde riešenie a povie, že to vymyslel, čo však nie je pravda. On jednoducho prebral ten pojem z počutia alebo od niekoho. Je výhodou, že v súčasnosti je sloboda prejavu a myslenia, pretože v minulosti mnohí myslitelia ktorý sa zapísali do histórie doplatili za svoje nápady životom. Pretože práve oni položili základy myslenia a na týchto poznatkoch, ktoré sa nám zdajú byť dnes samozrejmé, nadstavujeme naše poznanie.
Myslenie je veľmi potrebné pre život a prežitie. Ani si to vlastne neuvedomujeme ale myslenie využívame skoro všade. Výrok, myslím, teda som je svetoznámo známy, mnohí nemyslia a predsa sú.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára