nedeľa 24. januára 2016

Kniha - náš svet.

Svet je v slovách múdrych často prirovnávaný ku knihe. 
Ak pripustíme, že svet je nám knihou, musíme uznať aj pravdivosť tvrdenia, že kniha je nám svetom?
Skúsme teda najskôr sledovať určité podobenstvo medzi knihou a svetom. 
Tak ako kniha nie je len zbierkou textov uzavretých v pevnej väzbe, svet nie je obyčajnou zemeguľou putujúci slnečnou sústavou. 
Svet i kniha sú vo svojej podstate hmotnými objektami, poskytujú však priestor pre abstraktné i konkrétne myslenie, podnecujú myšlienky, nútia nás vytvárať si predstavy. Robia vlastne to isté, avšak využívajú rozdielnych prostriedkov. 
So svetom sa zoznamujeme prostredníctvom stromov, kameňov, vtákov i ľudí. 
V knihe sú všetky tieto spomínané aj chýbajúce úkazy nahradené písmenami.
Je nevyhnutné poznať abecedu, aby sme odhalili, čo skrýva kniha. 
Je nutné naučiť sa používať zmysly, ktorými sme boli obdarení, aby sme spoznali svet. Je potreba porozumieť svetu, aby sme pochopili múdrosť kníh, a knihy nám napomáhajú objavovať múdrosť sveta.
 Znamená to teda, že svet a kniha nemôžu existovať jeden bez druhého? Kniha je svet hlavným a jediným zdrojom inšpirácie. 
Kniha je obrazom sveta a bez neho by bola len bezcenným zväzkom nepopísaných papierov. A svet bez knihy? Svet sám sebe je v každom okamihu prameňom poznania, avšak len kniha je schopná zachytiť jeho večne sa obmieňajúcu podobu. 
Svet bez knihy by si uchoval  stále rovnakú tvár, hýril by tými istými farbami a bol by nemenej pestrý, ako je tomu doteraz.
V skutočnosti sme to totiž my ľudia, pre ktorých je dôležitá koexistencia kníh a sveta. Svet by mohol fungovať ďalej bez kníh aj bez človeka. 
Človek by však nebol schopný života bez sveta. Kniha by nikdy nenadobudla zmysel bez sveta, ale aby bol naplnený jej účel, potrebuje aj človeka. A človek bez knihy? Človek bez knihy by bol schopný vnímať svet iba v súčasných okamihoch. 
Žil by v nevedomosti o tom, aký svet bol skôr či aký je teraz v miestach vzdialených stovky míľ. To človek, nie svet, by bol ochudobnený bez kníh.
Vráťme sa teraz k východiskovému prirovnanie sveta ku knihe a knihy k svetu. Kniha je svetom, alebo lepšie povedané, kniha je nám svetom. 
Predstavuje pre nás ten diel sveta, ktorý nám nie je umožnené spoznať prostredníctvom vlastných zmyslov. 
Tvrdenie "svet je knihou" je menej priezračné. Ťažko totiž súdiť, čo mala tá či ona osobnosť zrovna na mysli, keď postavila knihu a svet do jednej roviny. 
Ponúka sa rad najrôznejších vysvetlenie - napríklad to, že v oboch je potrebné pozorne čítať každú stránku a čítať aj medzi riadkami. 
Rozdiel však spočíva v tom, že knihu možno otvoriť a zase zatvoriť, knihu je možné kedykoľvek odložiť a v prípade záujmu sa k nej opäť navrátiť. 
Knihu "Svet" je nám dovolené otvoriť iba raz, vo chvíli keď prestaneme čítať, stratí naše bytie zmysel.

Život  nám osudom určený je príliš krátky na to, aby sme dočítali knihu "Svet" až dokonca. Skutočné knihy nám však dávajú šancu spoznať viac, než by sme si stihli prečítať v knihe "Svet".

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára