štvrtok 28. januára 2016

"Podstatou človeka je sloboda."                                                                       (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

Tento citát nás podnecuje k zamysleniu sa hneď nad niekoľkými skutočnosťami. Je naozaj sloboda základom celej ľudskosti? Líši sa tým človek od ostatných živých tvorov? A čo je to vlastne tá sloboda, o ktorej pán Hegel hovoril?
Sama dobre viem, že definovať slobodu vlastne nie je nemožné. 
Na hodinách občianskej výchovy sme pokusmi o to strávili veľa času. 
Každý si pod tým slovom predstavuje niečo úplne iné, od obyčajnej možnosti zobrať sa a ísť nakúpiť alebo na záchod bez toho, aby nám v tom niekto bránil, cez slobodu slova a verejného vyjadrovania až po úplnú anarchiu a neriadenosť. Nemožno určiť, aký názor je správny, ale myslím, že význam, ktorý mali na mysli obrodenci, leží niekde uprostred zmieňovaných príkladov.
Keď teda vezmeme do úvahy akýsi súhrn významov, môže nás (obzvlášť po prečítaní citátu Jána Kollára, ktorý si myslí, že neslobodný človek už nie je človekom) napadnúť, prečo by ostatné živočíchy nemohli tiež byť slobodní. 
Môj názor je, že mohli. 
A myslím dokonca, že sú. Nechcem prechádzať k biologickému štúdiu sa nad tým, na koľko sú zvieratá schopné premýšľať. 
Ale vo svojej podstate žijú a správajú sa podľa seba a podľa zákonov prírody. Tým chcem naznačiť, že podľa mňa človek nie je výnimočný slobodou, ale tým, že ju dokáže brať. 
Či niekto odoprie zvieraťu právo na voľný pohyb alebo stravovanie, je to opäť a vždycky práca človeka. 
Ani nám ju nevezme nikto iný ako ostatní ľudia.
Preto si myslím, že je dôležité vážiť si slobôd, ktoré v súčasnej dobe máme. 
V minulosti to tak vždy nebolo a vieme, že história sa vracia vo vlnách. 
V niektorých krajinách je aj dnes ľuďom cenzurované korešpondencie a tlač. Potom sa dá hovoriť o upieranie tej zdravej slobody. Nesmieme ale význam slobody prekrúcať a zneužívať, viedlo by to k zlým veciam. 
Nie je možné, aby si robil každý, čo chce. Aj už spomínané zvieratá sú obmedzené určitými pravidlami, ktorá im určila príroda. Tie my sme dokázali prekonať, preto si vymýšľame svoje.


Dúfam, že sa podarí ľudstvu čo najdlhšie používať zdravý rozum a súdiť, akú slobodu mal Georg Wilhelm Friedrich Hegel na mysli, aká sloboda by mala byť podstatou človeka.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára