nedeľa 25. októbra 2015

Človeka nemožno zničiť, iba poraziť

“Človeka nemožno zničiť, iba poraziť!” Tak znejú nesmrteľné slová významného svetového autora, Ernesta Hemingwaya, ktorý vo svojom diele Starec a more jednoduchým, no pútavým spôsobom vyjadril svoj subjektívny postoj k existencii človeka. Síce vyššie spomínaný citát sa týka posledných chvíľ, respektíve konca cesty za naším presvedčením, aby sme ho pochopili, musíme sa zamyslieť nad celou podstatou bytia. Aj keď na svete žije vyše dva a pol miliardy ľudí, každý človek je osobitnou a výnimočnou bytosťou s vlastnými pocitmi, presvedčeniami a cieľmi. Každá jedna osoba má svoje ciele, za ktoré je ochotná a pripravená bojovať.
Cesta k nim je však veľmi zložitá a skladá sa z množstva náročných, či menej náročných úsekov. Prejsť nimi však musí každý. Veľmi známym mottom, ktoré sa taktiež týka tejto tematiky, je výrok: „Bitku si vyhral, no vojna ešte neskončila!“ , ktorý taktiež dokazuje pravdivosť mojich slov. Pre lepšie pochopenie zmyslu autorových myšlienok, si môžeme predstaviť situáciu z nášho každodenného života, medzi ktoré patrí aj snaha študenta vybudovať si dobrú budúcnosť, či už vo forme diplomu z vysokej školy, prosperujúcej firmy alebo šťastnej rodiny.
Každá jedna písomka, odpoveď, či známka, je maličkou etapou, ktorá ovplyvňuje ďalší vývoj tejto cesty. Ak uvažujeme o stredoškolskom vzdelaní ako o základnom stavebnom kameni, na ktorom budeme môcť postaviť svoju budúcnosť, každá malá časť cesty ovplyvňuje jeho stabilitu. Ak je tento čiastočný výsledok, etapa, kladná v náš prospech, stáva sa oporným pilierom, ktorý sa už nikdy nezrúti. Ak sa nám však nepodarí dostatočne zložiť skúšku, ak dostaneme zlú známku, nemôžeme sa vykašľať na celú našu snahu, ktorá je oveľa širším pojmom ako jedna písomka. Človek musí pochopiť to, že všetko sa dá napraviť a musí ďalej bojovať za svoj cieľ.
Energiu na to majú všetci v sebe, otázne je iba, kto je schopný ju nájsť... Tak široký pojem ako snaha, či cesta k dosiahnutiu nášho cieľa, ľudia okolo nás nezničia žiadnym činom. Môžu iba ovplyvniť jej vývoj. Samozrejme človek sám dokáže svoju snahu zavrhnúť, no to iba v prípade, že by prestal veriť. Daný výrok sa však týka problematiky nášho okolia a nie vlastného presvedčenia.
Záverom si teda dovoľujem tvrdiť, že tieto slová sú obhájiteľné a pravdivé. Zostáva teda len na nás, či sa cestou za vlastnými cieľmi vyberieme alebo nie.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára